Hey there, web surfer!

To search and monitor rising trends,
create an account here. It's free.

Join Treendly

live demand report in US

M Gemi

  Decline   

  

Track this trend
(Monitor this trend over time)
 12 Months
Trend: growing
MOM change: 0.16%
 5 Years
Trend: declining
MOM change: -1.62%

Latest forum discussions

We tracked 67 total in the last 3 months

...1235. maddesinde sayılı gemi alacaklarından olan gemi adamınınhizmet aktinden doğan ... 6762 sayılı Kanundönemindeki gemi siciline kayıtlı gemi için uygulanan taşınmaz... yönünden(6102 S.K. m.1380) sicile kayıtlı olan/...müddetçe;gemi adamının çalıştığı gemi Türk gemi siciline kayıtlı bir gemi ise gemi adamıalacağı... ; gemiadamının çalıştığı gemi yabancı bayraklı bir gemi ise gemi adamı alacağı içinTAŞINIR...
Published on 2021-03-05 in the Hukuk Haberleri ve Makaleler forum
This discussion is in Turkish.
...petrol çalışmaları için yeni bir gemi satın aldı. Habertürk’ten ...aldı. Söz konusu gemi için el sıkışıldı. Gemi hakkındaki detayların önümüzdeki haftalarda...tek başına fiyatı henüz bilinmiyor. Gemi, sondaj ekipmanları, teknolojik donanımlar ve...aldığı geminin Bolette Dolphin ismindeki gemi olduğunu iddia ediyor. Bu geminin...m. Gemi Genişliği: 36 m. Seyir Hali Draft: 16.5 m. Gemi Gros Tonajı: 51437 GT Gemi...
Published on 2021-02-09 in the Anasayfa Haberleri forum
This discussion is in Turkish.
...petrol çalışmaları için yeni bir gemi satın aldı. Habertürk’ten ...aldı. Söz konusu gemi için el sıkışıldı. Gemi hakkındaki detayların önümüzdeki haftalarda...tek başına fiyatı henüz bilinmiyor. Gemi, sondaj ekipmanları, teknolojik donanımlar ve...aldığı geminin Bolette Dolphin ismindeki gemi olduğunu iddia ediyor. Bu geminin...m. Gemi Genişliği: 36 m. Seyir Hali Draft: 16.5 m. Gemi Gros Tonajı: 51437 GT Gemi...
Published on 2021-02-09 in the Anasayfa Haberleri forum
This discussion is in Turkish.
Sn Mustafa1981, Bu gemi 3milyon sterline mal olmuş. İlk gemi ise bazı kaynaklara... büyük uçakların inebilmesi için 260 m. Gemi istenirse buharlı/elektromanyetik CATOBAR sistemi... dizel motorları güç veriyor. 280 m boyunda. Pistleri yan yana. Onun...
Published on 2021-02-02 in the HABERLER ve SOHBET forum
This discussion is in Turkish.
Sn Mustafa1981, Bu gemi 3milyon sterline mal olmuş. İlk gemi ise bazı kaynaklara... büyük uçakların inebilmesi için 260 m. Gemi istenirse buharlı/elektromanyetik CATOBAR sistemi... dizel motorları güç veriyor. 280 m boyunda. Pistleri yan yana. Onun...
Published on 2021-02-02 in the HABERLER ve SOHBET forum
This discussion is in Turkish.
... just received a pair of M Gemi Grotta deerskin lace-up boots ... I love them, but I'm agonizing over whether they're ...the right size. I'm usually a US 10-10.... of my life and I'm still trying to find the ...
Published on 2021-04-16 in the Menswear Advice forum
This discussion is in English.
... just received a pair of M Gemi Grotta deerskin lace-up boots ... I love them, but I'm agonizing over whether they're ...the right size. I'm usually a US 10-10.... of my life and I'm still trying to find the ...
Published on 2021-04-16 in the Menswear Advice forum
This discussion is in English.
... KOMPLE AÇIK PROTOKOLLER FULL 1 M URİ 8.5 MİLYAR KREDİ... HIZ,13 KALKAN,6 ŞEREF GEMİ ŞİRKETİ EIC , ŞUANDA ACEMİ ALBAY... ÜSTE 3.5 M PUAN LAZIM MİND GÖREVİ İLE...
Published on 2021-03-17 in the DarkOrbit Trading forum
This discussion is in Turkish.
... KOMPLE AÇIK PROTOKOLLER FULL 1 M URİ 8.5 MİLYAR KREDİ... HIZ,13 KALKAN,6 ŞEREF GEMİ ŞİRKETİ EIC , ŞUANDA ACEMİ ALBAY... ÜSTE 3.5 M PUAN LAZIM MİND GÖREVİ İLE...
Published on 2021-03-17 in the DarkOrbit Trading forum
This discussion is in Turkish.
... Tarrago Nano Spray, so I'm not overly concerned. However your ... I put her red suede M.Gemi driving mocs under the kitchen ...
Published on 2021-04-09 in the Streetwear and Denim forum
This discussion is in English.
... Tarrago Nano Spray, so I'm not overly concerned. However your ... I put her red suede M.Gemi driving mocs under the kitchen ...
Published on 2021-04-09 in the Streetwear and Denim forum
This discussion is in English.
... also pay $22 for these M Gemi sneakers too. Pretty much new...
Published on 2021-03-30 in the Classic Menswear forum
This discussion is in English.
... also pay $22 for these M Gemi sneakers too. Pretty much new...
Published on 2021-03-30 in the Classic Menswear forum
This discussion is in English.
...821. maddesine göre ise, gemi adamları; kaptan, gemi zabitleri, tayfalar ve gemide... talebinde bulunabilecektir. Kusurlu gemi donatanı ile gemi içindeki yükün sahipleri arasında...sayılı TTK m.1217, m.947 ‘nin özel halini teşkil etmektedir, gemi adamlarının...tutulmamaktadır(TTK m.1062/2). Çatma ise daha çok gemi adamlarının ...gemi donatanı kendi gemisindeki yüke gelen zararlar için çatma hükmüne göre(m...
Published on 2021-03-23 in the Hukuk Haberleri ve Makaleler forum
This discussion is in Turkish.
...821. maddesine göre ise, gemi adamları; kaptan, gemi zabitleri, tayfalar ve gemide... talebinde bulunabilecektir. Kusurlu gemi donatanı ile gemi içindeki yükün sahipleri arasında...sayılı TTK m.1217, m.947 ‘nin özel halini teşkil etmektedir, gemi adamlarının...tutulmamaktadır(TTK m.1062/2). Çatma ise daha çok gemi adamlarının ...gemi donatanı kendi gemisindeki yüke gelen zararlar için çatma hükmüne göre(m...
Published on 2021-03-23 in the Hukuk Haberleri ve Makaleler forum
This discussion is in Turkish.
... yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucuna göre,gemi’nin denize ve yüke elverişsizliği...yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucuna göre,gemi’nin denize ve yüke elverişsizliği... yükletene taşıma taahhüdünde bulunan gemi maliki veya kiracısıdır’(m.1/a).TTK... burada TTK.m.1067’nin hukuki niteliği hakkında,gemi alacağı hakkının ve...yerine getirebilmesi için donatan veya gemi işletme müteahhidi ile ayrıca taşıtan...
Published on 2021-03-06 in the Hukuk Haberleri ve Makaleler forum
This discussion is in Turkish.
... yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucuna göre,gemi’nin denize ve yüke elverişsizliği...yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucuna göre,gemi’nin denize ve yüke elverişsizliği... yükletene taşıma taahhüdünde bulunan gemi maliki veya kiracısıdır’(m.1/a).TTK... burada TTK.m.1067’nin hukuki niteliği hakkında,gemi alacağı hakkının ve...yerine getirebilmesi için donatan veya gemi işletme müteahhidi ile ayrıca taşıtan...
Published on 2021-03-06 in the Hukuk Haberleri ve Makaleler forum
This discussion is in Turkish.
... sözleşmesi olarak nitelenecektir (İşK.m.11/2). Geçici işçinin ...içinde kullanılmak suretiyle ikiye bölünebilir. Gemi adamı, dilerse, işveren veya... ücretten eksiltme yapamayacağı gibi gemi adamını da işten çıkaramayacaktır.... nevi hangisi olursa olsun, gemi adamının çalışı çalışmadığına bakılmaksızın normal...taraflar iş sözleşmesini feshedebilmektedirler. Gemi adamının hastalığı devamlı surette ise...
Published on 2021-03-23 in the Hukuk Haberleri ve Makaleler forum
This discussion is in Turkish.
... sözleşmesi olarak nitelenecektir (İşK.m.11/2). Geçici işçinin ...içinde kullanılmak suretiyle ikiye bölünebilir. Gemi adamı, dilerse, işveren veya... ücretten eksiltme yapamayacağı gibi gemi adamını da işten çıkaramayacaktır.... nevi hangisi olursa olsun, gemi adamının çalışı çalışmadığına bakılmaksızın normal...taraflar iş sözleşmesini feshedebilmektedirler. Gemi adamının hastalığı devamlı surette ise...
Published on 2021-03-23 in the Hukuk Haberleri ve Makaleler forum
This discussion is in Turkish.